BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIỀN LƯƠNG, KẾ HOẠCH THƯỞNG TẾT

Khi sử dụng lao động, doanh nghiệp phải có trách nhiệm gửi các báo cáo liên quan đến lao động cho cơ quan ban ngành. Ngoài ra, doanh nghiệp chắc hẳn phải xây dựng quy chế về lương, thưởng cho người lao động và việc trả lương, thưởng cũng cần phải được báo cáo cho […]

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Số lượng lao động nước ngoài đang chiếm một số lượng khá lớn trong tổng lao động tại Việt Nam. Khi sử dụng lao động nước ngoài, doanh nghiệp phải có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng lao động định kỳ. Đây là một báo cáo bắt buộc nếu không thực hiện sẽ […]

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Doanh nghiệp khi hoạt động sử dụng lao động để tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc sử dụng lao động định kỳ phải được thông báo cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để có cơ sở quản lý tình hình lao động của doanh nghiệp, định kỳ […]

TÌM HIỂU VỀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC KHÔNG TRỌN THỜI GIAN

Lao động là nhân tố chủ yếu trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, do đó ngoài tiền lương, tiền công thì người lao động còn được hưởng những lợi ích khác, không chỉ lợi ích bằng tiền mà người lao động trong một số trường hợp còn được làm việc không […]

QUY ĐỊNH KHI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Quá trình hội nhập kinh tế thế giới đang mở ra cho Việt Nam nhiều cơ hội phát triển, tuy nhiên trong bước đầu hội nhập nguồn nhân lực trong nước chưa đáp ứng được yêu cầu ở một số lĩnh vực. Nhưng trong “nguy” có “cơ”, tận dụng cơ hội giao thương quốc tế, […]

MIỄN XÁC ĐỊNH NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Quá trình hội nhập kinh tế thế giới đang mở ra cho Việt Nam nhiều cơ hội phát triển, tuy nhiên trong bước đầu hội nhập nguồn nhân lực trong nước chưa đáp ứng được yêu cầu ở một số lĩnh vực. Nhưng trong “nguy” có “cơ”, tận dụng cơ hội giao thương quốc tế, […]

ĐỀ XUẤT 2 PHƯƠNG ÁN NHẬN BHXH MỘT LẦN

Tình trạng thất nghiệp gia tăng, khó có cơ hội tái tham gia thị trường lao động nên có rất nhiều người lựa chọn rút Bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần thay vì chờ đủ tuổi để nhận lương hưu. Việc nhận một lần mang lại nhiều lợi ích cho người lao động, giúp […]

CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ THUẾ TNCN TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

Có các khoản giảm trừ sau đây: Khoản giảm trừ Cá nhân cư trú Cá nhân không cư trú Các khoản giảm trừ gia cảnh Được giảm trừ Không được giảm trừ Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện Được giảm trừ Được giảm trừ Các khoản đóng góp từ thiện, nhân […]

CÁC KHOẢN CHI LƯƠNG, THƯỞNG CHO NLĐ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ THUẾ TNDN

CÁC KHOẢN CHI LƯƠNG, THƯỞNG CHO NLĐ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ THUẾ TNDN Con người là yếu tố cốt lõi của doanh nghiệp. Do đó, chi phí lương, thưởng trả cho người lao động luôn chiếm phần lớn trong biểu đồ chi phí của doanh nghiệp. Để khuyến khích doanh nghiệp hoạt động, Chính phủ cho […]