HƯỚNG DẪN VỀ SỬ DỤNG LOGO DOANH NGHIỆP

Logo là nhãn hiệu doanh nghiệp, được thể hiện dưới dạng hình ảnh bao gồm chữ cái, ký tự, hình ảnh…Logo được sử dụng để tiếp cận người dùng qua tiếp cận bằng thị giác, giúp phân biệt doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác. Nhãn hiệu cụ thể là logo ảnh hưởng phần lớn […]

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU – TẠI SAO CẦN THIẾT?

Nhãn hiệu là tài sản về trí tuệ của cá nhân, tổ chức, là dấu hiệu để nhận diện hàng hóa, dịch vụ được cung cấp bởi những đơn vị khác nhau. Vì tính tan tỏa cao và dễ dàng nhận diện nên hầu hết doanh nghiệp khi kinh doanh đều chú trọng vào việc […]