CÁC KHOẢN CHI LƯƠNG, THƯỞNG CHO NLĐ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ THUẾ TNDN

CÁC KHOẢN CHI LƯƠNG, THƯỞNG CHO NLĐ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ THUẾ TNDN Con người là yếu tố cốt lõi của doanh nghiệp. Do đó, chi phí lương, thưởng trả cho người lao động luôn chiếm phần lớn trong biểu đồ chi phí của doanh nghiệp. Để khuyến khích doanh nghiệp hoạt động, Chính phủ cho […]