HƯỚNG DẪN VỀ SỬ DỤNG LOGO DOANH NGHIỆP

Logo là nhãn hiệu doanh nghiệp, được thể hiện dưới dạng hình ảnh bao gồm chữ cái, ký tự, hình ảnh…Logo được sử dụng để tiếp cận người dùng qua tiếp cận bằng thị giác, giúp phân biệt doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác. Nhãn hiệu cụ thể là logo ảnh hưởng phần lớn […]