GIẢM 50% LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ Ô TÔ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

Nền kinh tế đang trải qua giai đoạn suy thoái, để thúc đẩy nền kinh tế phục hồi Chính phủ đã ban hành chính sách thúc đẩy tiêu dùng bằng cách giảm thuế GTGT, gần đây còn có một chính sách khác là giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô được lắp ráp […]

ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI

Doanh nghiệp có nghĩa vụ khai và nộp lệ phí môn bài vào thời điểm đầu năm, cần chú ý những một số thông tin về loại thuế này để thực hiện cho chính xác. Đối tượng nộp lệ phí môn bài Theo Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định các tổ chức, cá nhân […]