ỨNG DỤNG BẢN ĐỒ SỐ HỘ KINH DOANH

Cơ quan thuế đang đẩy mạnh chuyển đổi số để quản lý tốt hơn người nộp thuế, cụ thể là giúp cho việc công khai thông tin hộ kinh doanh hiệu quả hơn bởi vì hiện nay số lượng hộ kinh doanh lớn dù đã có nhiều chính sách “tiếp sức” cho hộ kinh doanh […]

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH CHI TIẾT

Hộ kinh doanh luôn được người kinh doanh ưu tiên lựa chọn vì hình thức tổ chức đơn giản và nghĩa vụ thuế ít hơn so với các loại hình khác. Tính đến năm 2021, Việt Nam có  gần 900.000 doanh nghiệp đang hoạt động và khoảng 5 triệu hộ kinh doanh.Cho tới thời điểm […]