NHỮNG SAI LẦM PHỔ BIẾN KHI ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ GTGT

Đối với những trường hợp được hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT), để được hoàn thuế cơ sở kinh doanh phải lập hồ sơ đề nghị Hoàn thuế GTGT đến cơ quan thuế, tuy nhiên khi nộp hồ sơ nếu mắc phải một số lỗi thì hồ sơ sẽ bị cơ quan thuế từ […]

11 ĐIỂM CẦN LƯU Ý VỀ HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Cá nhân có thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công phải thực hiện quyết toán thuế, số thuế TNCN đã nộp trong năm được coi như tạm nộp. Cuối năm khi quyết toán lại số thuế cá nhân đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp thì cá nhân có thể được […]