TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP BỊ NGỪNG SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hóa đơn là bằng chứng cụ thể cho những giao dịch mua bán đã xảy ra, cung cấp thông tin cần thiết để xác định các khoản thuế phải trả cho các cơ quan thuế. Do đó, khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán có trách nhiệm xuất hóa đơn giao cho người mua. […]

HƯỚNG DẪN TRA CỨU HÓA ĐƠN MUA VÀO, BÁN RA TRÊN HỆ THỐNG

Hóa đơn là cơ sở chứng minh giao dịch mua bán, hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) có liên hệ mật thiết đến số thuế GTGT phải nộp. Hiện nay đã chuyển sang sử dụng hóa đơn dưới dạng dữ liệu điện tử cho thấy việc sử dụng hóa đơn được cơ quan thuế […]

CỤC THUẾ TPHCM HƯỚNG DẪN VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hóa đơn là một chứng từ quan trọng thể hiện giao dịch mua bán của cơ sở kinh doanh và được khấu trừ thuế GTGT, thuế TNDN. Ngày 19/7/2023, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 8999/CTTPHCM-TTHT về việc sử dụng hóa đơn điện tử. Cùng Sài Nam tìm hiểu ngay […]

MỘT SỐ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

MỘT SỐ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ Hóa đơn là một chứng từ quan trọng trong việc xác định nghĩa vụ thuế. Theo đó, các cơ sở kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC thay thế cho hóa đơn giấy. Việc chuyển đổi […]

THỜI ĐIỂM LẬP HÓA ĐƠN

Tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh cần phải chú ý xuất hóa đơn đúng thời điểm, tránh trường hợp bị phạt chậm xuất hóa đơn, tốn một khoản chi phí không đáng có cho doanh nghiệp. Căn cứ theo Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định thời điểm lập hóa đơn điện […]