CỤC THUẾ TPHCM HƯỚNG DẪN VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hóa đơn là một chứng từ quan trọng thể hiện giao dịch mua bán của cơ sở kinh doanh và được khấu trừ thuế GTGT, thuế TNDN. Ngày 19/7/2023, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 8999/CTTPHCM-TTHT về việc sử dụng hóa đơn điện tử. Cùng Sài Nam tìm hiểu ngay […]