DỰ THẢO SỬA ĐỔI LUẬT GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là loại thuế đánh vào tiêu dùng, có độ phủ mạnh nhất nên thường xuất hiện trong những chính sách về kinh tế. Ngày 28/12/2023 vừa qua, Chính Phủ đã ban hành Nghị định chính thức về việc giảm thuế GTGT cho 6 tháng đầu năm 2024, việc giảm […]

CHÍNH THỨC GIẢM THUẾ GTGT 2024

Ngày 28/12/2023, Chính Phủ ban Nghị định 94/2023/CP hướng dẫn chính thức về quyết định giảm thuế GTGT năm 2024. Nội dung của chính sách giảm thuế năm 2024 không thay đổi so với năm 2022 và 2023. Cùng theo dõi ngay sau đây! Thời gian áp dụng Quy định giảm thuế được áp dụng […]

ĐỀ XUẤT TIẾP TỤC GIẢM THUẾ GTGT NĂM 2024

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục thực hiện giảm thuế GTGT trong 6 tháng đầu năm 2024. Cùng Sài Nam tìm hiểu sau đây! 1. Tính cấp thiết của chính sách giảm thuế Dịch Covid-19 đi qua đã để lại nhiều hậu […]

ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI NGƯỜI MUA TRẢ HÀNG

Khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, bên bán phải xuất hóa đơn để giao cho người mua. Thời điểm xuất hóa đơn là thời điểm người bán chuyển giao quyền sở hữu hoặc sử dụng hàng hóa cho người mua (không phân biệt đã thu tiền hay chưa). Tuy nhiên, nếu chất […]

NHỮNG SAI LẦM PHỔ BIẾN KHI ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ GTGT

Đối với những trường hợp được hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT), để được hoàn thuế cơ sở kinh doanh phải lập hồ sơ đề nghị Hoàn thuế GTGT đến cơ quan thuế, tuy nhiên khi nộp hồ sơ nếu mắc phải một số lỗi thì hồ sơ sẽ bị cơ quan thuế từ […]

HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT KHÁC

Chứng từ thanh toán là chứng từ bắt buộc để chi phí mua vào hàng hóa, dịch vụ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và ghi nhận chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN, vì việc thanh toán là minh chứng chắc chắn nhất cho những giao dịch mua bán thực tế. Ngoài […]

TRƯỜNG HỢP NGỪNG SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hóa đơn là bằng chứng cụ thể cho những giao dịch mua bán đã xảy ra, cung cấp thông tin cần thiết để xác định các khoản thuế phải trả cho các cơ quan thuế. Do đó, khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán có trách nhiệm xuất hóa đơn giao cho người mua. […]

NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CẦN LẬP HÓA ĐƠN

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì người bán phải lập hóa đơn giao cho người mua. Căn cứ trên hóa đơn đầu ra, cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai, tính thuế Giá trị gia tăng (GTGT) vì loại thuế này đánh trên hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, có một […]

NGHĨA VỤ THUẾ KHI CÁ NHÂN CHO THUÊ TÀI SẢN

Hiện nay, việc cá nhân có nhà hoặc mặt bằng cho thuê rất phổ biến. Thu nhập cá nhân nhận được từ việc cho thuê là thu nhập từ kinh doanh và phải chịu thuế nếu doanh thu hàng năm trên 100 triệu đồng. Có rất nhiều cá nhân chưa nắm được số thuế phải […]

HƯỚNG DẪN TRA CỨU HÓA ĐƠN TRÊN HỆ THỐNG

Hóa đơn là cơ sở chứng minh giao dịch mua bán, hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) có liên hệ mật thiết đến số thuế GTGT phải nộp. Hiện nay đã chuyển sang sử dụng hóa đơn dưới dạng dữ liệu điện tử cho thấy việc sử dụng hóa đơn được cơ quan thuế […]