CHÍNH THỨC GIẢM THUẾ GTGT 2024

Ngày 28/12/2023, Chính Phủ ban Nghị định 94/2023/CP hướng dẫn chính thức về quyết định giảm thuế GTGT năm 2024. Nội dung của chính sách giảm thuế năm 2024 không thay đổi so với năm 2022 và 2023. Cùng theo dõi ngay sau đây! Thời gian áp dụng Quy định giảm thuế được áp dụng […]