GIA HẠN NỘP THUẾ: QUY ĐỊNH RA SAO?

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong giai đoạn phục hồi kinh tế như hiện nay, ngày 14/04/2023 Chính phủ ban hành Nghị định 12/2023/CP-NĐ chính thức cho phép gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023. Đây là một chính sách […]