DỰ THẢO SỬA ĐỔI LUẬT GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là loại thuế đánh vào tiêu dùng, có độ phủ mạnh nhất nên thường xuất hiện trong những chính sách về kinh tế. Ngày 28/12/2023 vừa qua, Chính Phủ đã ban hành Nghị định chính thức về việc giảm thuế GTGT cho 6 tháng đầu năm 2024, việc giảm […]