NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 10/2023

Doanh nghiệp khi hoạt động phải có trách nhiệm kê khai và nộp thuế theo đúng thời hạn quy định, đồng thời thực hiện nghĩa vụ với cơ quan Bảo hiểm xã hội khi có tham gia đóng BHXH cho người lao động. Doanh nghiệp cần chú ý để không bị bỏ lỡ công việc […]

07 TÌNH TRẠNG PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP

Thường xuyên cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là một quá trình quan trọng và cần thiết, giúp hiểu rõ về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp. Là cơ sở để cơ quan kinh doanh, cơ quan thuế quản […]

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Hiện nay, có 2 loại hình doanh nghiệp phổ biến là công ty cổ phần và công ty TNHH (bao gồm công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên trở lên), mỗi loại hình có những ưu và nhược điểm riêng, tùy vào chiến lược kinh doanh mà doanh nghiệp sẽ lựa chọn […]

NHỮNG HÀNH VI BỊ CẤM KHI DOANH NGHIỆP LÀM THỦ TỤC GIẢI THỂ

Việc giải thể doanh nghiệp là quá trình chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp hoàn toàn. Có nhiều lý do khiến một doanh nghiệp quyết định giải thể, như không thể đảm bảo hoạt động hiệu quả, thua lỗ liên tục, không còn nhu cầu hoặc sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh. […]