QUY ĐỊNH VỀ CON DẤU CÔNG TY

Sau khi thực hiện thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp phải tiến hành khắc dấu. Con dấu công ty được sử dụng để chứng thực và xác nhận các văn bản, hợp đồng, hay giấy tờ của một doanh nghiệp. Vì có giá trị pháp lý rất cao, nên con dấu phải được […]

THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên hiện đang được quan tâm và lựa chọn nhiều nhất vì những lợi thế về huy động vốn và dễ kiểm soát do quy định về chuyển nhượng vốn chặt chẽ..Để đăng ký kinh doanh cần phải góp vốn điều lệ tức […]

NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 10/2023

Doanh nghiệp khi hoạt động phải có trách nhiệm kê khai và nộp thuế theo đúng thời hạn quy định, đồng thời thực hiện nghĩa vụ với cơ quan Bảo hiểm xã hội khi có tham gia đóng BHXH cho người lao động. Doanh nghiệp cần chú ý để không bị bỏ lỡ công việc […]

07 TÌNH TRẠNG PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP

Thường xuyên cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là một quá trình quan trọng và cần thiết, giúp hiểu rõ về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp. Là cơ sở để cơ quan kinh doanh, cơ quan thuế quản […]

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Hiện nay, có 2 loại hình doanh nghiệp phổ biến là công ty cổ phần và công ty TNHH (bao gồm công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên trở lên), mỗi loại hình có những ưu và nhược điểm riêng, tùy vào chiến lược kinh doanh mà doanh nghiệp sẽ lựa chọn […]

NHỮNG HÀNH VI BỊ CẤM KHI DOANH NGHIỆP LÀM THỦ TỤC GIẢI THỂ

Việc giải thể doanh nghiệp là quá trình chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp hoàn toàn. Có nhiều lý do khiến một doanh nghiệp quyết định giải thể, như không thể đảm bảo hoạt động hiệu quả, thua lỗ liên tục, không còn nhu cầu hoặc sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh. […]