THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH

Hộ kinh doanh luôn được người kinh doanh ưu tiên lựa chọn vì hình thức tổ chức đơn giản và nghĩa vụ thuế ít hơn so với các loại hình khác. Tính đến năm 2021, Việt Nam có  gần 900.000 doanh nghiệp đang hoạt động và khoảng 5 triệu hộ kinh doanh.Cho tới thời điểm […]