QUY ĐỊNH VỀ CON DẤU CÔNG TY

Sau khi thực hiện thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp phải tiến hành khắc dấu. Con dấu công ty được sử dụng để chứng thực và xác nhận các văn bản, hợp đồng, hay giấy tờ của một doanh nghiệp. Vì có giá trị pháp lý rất cao, nên con dấu phải được […]