HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Hiện nay, có 2 loại hình doanh nghiệp phổ biến là công ty cổ phần và công ty TNHH (bao gồm công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên trở lên), mỗi loại hình có những ưu và nhược điểm riêng, tùy vào chiến lược kinh doanh mà doanh nghiệp sẽ lựa chọn […]