QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU BẢO HIỂM XÃ HỘI

1. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau Những trường hợp người lao động (NLĐ) được hưởng chế độ ốm đau được quy định tại Điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH bao gồm: Trường hợp Điều kiện NLĐ bị ốm đau, tai nạn TRỪ các trường hợp:+ Ốm đau, tai nạn do tự hủy hoại sức […]