LƯU Ý HẠN NỘP TIỀN GIA HẠN THẺ BHYT TẠI TPHCM

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chế độ an sinh xã hội về lĩnh vực khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe thông qua khoản tiền hỗ trợ chi trả. Định kỳ, người tham gia sẽ đóng một khoản tiền để gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT). Để đảm bảo thời gian khám […]

NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BHYT

Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội, nhằm chăm sóc sức khỏe cho người dân, luôn thay đổi để phù hợp với tình hình xã hội. Do đó, ngày 19/10/2023 Chính Phủ ban hành Nghị định hướng dẫn một số thay đổi tích cực trong chính sách về về Bảo hiểm […]