QUY ĐỊNH KHI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Quá trình hội nhập kinh tế thế giới đang mở ra cho Việt Nam nhiều cơ hội phát triển, tuy nhiên trong bước đầu hội nhập nguồn nhân lực trong nước chưa đáp ứng được yêu cầu ở một số lĩnh vực. Nhưng trong “nguy” có “cơ”, tận dụng cơ hội giao thương quốc tế, […]

NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BHYT

Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội, nhằm chăm sóc sức khỏe cho người dân, luôn thay đổi để phù hợp với tình hình xã hội. Do đó, ngày 19/10/2023 Chính Phủ ban hành Nghị định hướng dẫn một số thay đổi tích cực trong chính sách về về Bảo hiểm […]

ĐỀ XUẤT BỔ SUNG 5 NHÓM LAO ĐỘNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC (NĂM 2025)

Hiện đang dự thảo mở rộng phạm vi đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc để đảm bảo nhu cầu an sinh xã hội cho người lao động. Để biết đối tượng nào được đề xuất tham gia, cùng Sài Nam khám phá ngay sau đây! 1. Những đối tượng phải […]

QUY ĐỊNH VỀ TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP: THỦ TỤC RA SAO?

Bảo hiểm xã hội là chính sách an sinh xã hội nhằm đảm bảo điều kiện sinh sống khi người lao động không có khả năng kiếm ra thu nhập, đặc biệt là khi về hưu và thất nghiệp. Hiện nay, dưới sự suy thoái của nền kinh tế, làn sóng sa thải diễn ra […]

QUY ĐỊNH VỀ HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014, việc người lao động đóng Bảo hiểm xã hội giúp đảm bảo thu nhập khi mất khả năng lao động hoặc lúc ốm đau, tai nạn. Hầu hết việc tích lũy đóng BHXH để được hưởng lương hưu sau này, tuy nhiên do ảnh hưởng […]

ĐỀ XUẤT 2 PHƯƠNG ÁN NHẬN BHXH MỘT LẦN

Tình trạng thất nghiệp gia tăng, khó có cơ hội tái tham gia thị trường lao động nên có rất nhiều người lựa chọn rút Bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần thay vì chờ đủ tuổi để nhận lương hưu. Việc nhận một lần mang lại nhiều lợi ích cho người lao động, giúp […]

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU BẢO HIỂM XÃ HỘI

1. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau Những trường hợp người lao động (NLĐ) được hưởng chế độ ốm đau được quy định tại Điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH bao gồm: Trường hợp Điều kiện NLĐ bị ốm đau, tai nạn TRỪ các trường hợp:+ Ốm đau, tai nạn do tự hủy hoại sức […]

CÁCH GHI ỦY NHIỆM CHI ĐÓNG BHXH TỪ NGÀY 01/7/2023

Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm trích tiền đóng BHXH cho người lao động theo quy định của pháp luật bằng cách chuyển tiền vào tài khoản cơ quan chuyên thu, ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước. Khi lập ủy nhiệm chi phải ghi nội dung theo đúng quy định. ở […]