QUY ĐỊNH VỀ TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP: THỦ TỤC RA SAO?

Bảo hiểm xã hội là chính sách an sinh xã hội nhằm đảm bảo điều kiện sinh sống khi người lao động không có khả năng kiếm ra thu nhập, đặc biệt là khi về hưu và thất nghiệp. Hiện nay, dưới sự suy thoái của nền kinh tế, làn sóng sa thải diễn ra […]