HỒ SƠ MIỄN THUẾ TNCN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Trong một số trường hợp, cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng, thừa kế bất động sản được miễn thuế Thu nhập cá nhân (TNCN). Cùng Sài nam tìm hiểu các trường hợp này ngay sau đây! 1. Quy định về trường hợp miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động […]