ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU – TẠI SAO CẦN THIẾT?

Nhãn hiệu là tài sản về trí tuệ của cá nhân, tổ chức, là dấu hiệu để nhận diện hàng hóa, dịch vụ được cung cấp bởi những đơn vị khác nhau. Vì tính tan tỏa cao và dễ dàng nhận diện nên hầu hết doanh nghiệp khi kinh doanh đều chú trọng vào việc […]