Câu hỏi: Con ốm mẹ nghỉ hưởng BHXH cần những giấy tờ gì?


Trả lời:
Điều kiện để người lao động được hưởng chế độ nghỉ khi có con ốm căn cứ theo Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

  • Người lao động chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau
  • Có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền

Thời gian nghỉ theo Điều 27 Luật BHXH 2014 như sau:

  • Con dưới 03 tuổi: 20 ngày làm việc
  • Con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi: 15 ngày làm việc

Trường hợp cha cũng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định nêu trên.
Mức hưởng chế độ BHXH khi con ốm (Điều 28 luật BHXH 2014): 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
Hồ sơ hưởng chế độ nghỉ khi con ốm (theo Điều 100 luật BHXH 2014):

  • Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với trường hợp con người lao động được điều trị nội trú
  • Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với trường hợp con người lao động được điều trị ngoại trú.

Trường hợp con đi khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài thì hồ sơ trên được thay bằng bản dịch tiếng Việt của giấy khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài cấp.

Tư vấn thuế Sài Nam