Xuất hóa đơn như thế nào khi bán hàng trên sàn thương mại điện tử?

Trả lời:

Trường hợp xuất hóa đơn: khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (trừ trường hợp hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh) (theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP)

Thời điểm lập hóa đơn: 

  • Đối với bán hàng hóa: là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua (không phân biệt đã thu được tiền hay chưa)
  • Đối với cung cấp dịch vụ: là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ (không phân biệt đã thu được tiền hay chưa)

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp bán hàng qua sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada..thì lập hóa đơn khi đơn hàng đã được giao thành công cho khách hàng (không chờ đến thời điểm sàn thương mại điện điện tử đối soát và thanh toán cho nhà cung cấp), cụ thể:

  • Khi người bán xuất hàng giao cho đơn vị vận chuyển có thể sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (Mẫu số 03/XKNB Nghị định 123/2020/NĐ-CP).
  • Khi hệ thống điện tử của sàn thương mại điện tử báo đơn hàng đã được giao thành công cho khách hàng: người bán tiến hành lập hóa đơn GTGT.

Lưu ý: Nội dung trả lời chỉ mang tính chất tham khảo, cần căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị.

Tư vấn thuế sài Nam

Liên hệ với chúng tôi