Xuất hóa đơn đối với hoạt động kinh doanh bất động sản như thế nào? 

Câu hỏi: Xuất hóa đơn đối với hoạt động kinh doanh bất động sản như thế nào? 

 

Trả lời:

Quy định về hóa đơn đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng được hướng dẫn tại Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP như sau:

Trường hợp Thời điểm xuất hóa đơn Về thuế TNDN
Chưa chuyển giao quyền sở hữu , quyền sử dụng bất động sản cho người mua Ngày xuất hóa đơn là ngày thu tiền nếu thu tiền theo tiến độ dự án hoặc kỳ thu tiền theo hợp đồng. Chưa quyết toán và tạm nộp hàng quý 1% theo số tiền thu theo tiến độ dự án hoặc kỳ thu tiền theo hợp đồng.
Đã chuyển giao quyền sở hữu , quyền sử dụng bất động sản cho người mua Thời điểm chuyển giao (không phân biệt đã thu được tiền hay chưa) Phải quyết toán thuế TNDN cho năm có hoạt động chuyển giao.

 

Thuế suất thuế GTGT quyền sở hữu , quyền sử dụng bất động sản: 10% 

(không thuộc đối tượng được giảm 2% thuế GTGT)

Lưu ý: Nội dung trả lời chỉ mang tính chất tham khảo, cần căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị.

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi