Xuất hóa đơn cho phụ kiện kèm theo hàng xuất khẩu

Trả lời: 

Về hóa đơn

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, người bán phải lập hóa đơn giao cho người mua khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (kể cả hàng hóa, dịch vụ để khuyến mại, cho, biếu, tặng, tiêu dùng nội bộ, xuất hàng cho vay, mượn)

⇒ Phụ kiện xuất kèm hàng xuất khẩu không thu tiền cũng phải lập hóa đơn GTGT

Thuế suất thuế GTGT

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC, hàng hóa xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu; 

– Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác 

Hướng dẫn chính thức

Đối với trường hợp này, Cục thuế tỉnh Bình Định có Công văn 2104/CTBDI-TTHT hướng dẫn như sau:

Trường hợp đơn vị có thỏa thuận với khách hàng nước ngoài tại hợp đồng xuất khẩu hàng hóa là hàng xuất khẩu có xuất kèm hàng phụ kiện dự phòng không thu tiền:

1- Hàng phụ kiện dự phòng không thu tiền theo trường hợp này phải xuất hóa đơn và cũng được áp thuế suất 0% khi đáp ứng điều kiện như đối với hàng xuất khẩu nêu trên

2- Trường hợp hàng phụ kiện dự phòng đơn vị không xuất hóa đơn hoặc xuất hóa đơn ghi thuế suất 10% thì đơn vị thực hiện thủ tục xuất lại hóa đơn thay thế và điều chỉnh lại tờ khai thuế có liên quan theo quy định. 

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi