Vừa đi làm vừa hưởng lương hưu thì nộp thuế TNCN như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 149 Luật lao động 2019, người lao động đến tuổi nghỉ hưu vẫn có thể tiếp tục làm việc. Khi đó, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

  • Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu: không cần đóng BHXH bắt buộc và BHYT
  • Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu: phải đóng BHXH bắt buộc và BHYT

Căn cứ khoản 3 Điều 186 Bộ luật Lao động năm 2012, đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc, BHTN thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng BHXH, BHYT bắt buộc, BHTN và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định.

Theo quy định tại khoản 10 Điều 4 Nghị định 65/2013/NĐ-CP, tiền lương hưu nhận được hàng tháng từ Quỹ hưu trí tự nguyện được miễn thuế Thu nhập cá nhân.

Như vậy, trường hợp NLĐ vừa nhận lương hưu, vừa nhận tiền lương thì sẽ được tính như sau:

– Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập từ lương hưu.

– Trường hợp đi làm có thu nhập từ tiền lương, tiền công sau khi trừ đi các khoản giảm trừ mà số tiền còn lại lớn hơn không (> 0) thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi