Thi công nhôm kính có được hưởng ưu đãi giảm thuế suất thuế GTGT theo Nghị định 44 không?

Trả lời:

Để được giảm thuế cần đáp ứng 2 điều kiện: (theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP):

  • Hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%
  • Không thuộc nhóm hàng hóa, dịch vụ theo chi tiết của Phụ lục I, II, III của Nghị định 44/2023/NĐ-CP

⇒ Thuế suất thuế GTGT:

Theo hướng dẫn tại Công văn 1125/CTHYE-TTHT của Cục thuế tỉnh Hưng Yên ban hành ngày 15/03/2022, Công ty thi công nhôm kính bao gồm việc cung cấp có kèm theo dịch vụ lắp đặt thuế suất thuế GTGT áp dụng như sau:

– Nếu tách riêng được giá trị của từng hạng mục thi công:

  • Mặt hàng cửa nhôm, vách kính nhôm: thuế suất 10% (do thuộc Phụ lục I Nghị định 44/2023/NĐ-CP)
  • Dịch vụ lắp đặt cửa nhôm, vách kính nhôm: thuế suất 8%

– Nếu không tách riêng được giá trị của từng hạng mục hàng hóa, dịch vụ: thuế suất 10%

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi