Thuế suất thuế GTGT của dịch vụ sửa xe là bao nhiêu?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP, giảm thuế GTGT đối với nhóm Hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, TRỪ nhóm hàng hóa, dịch vụ theo chi tiết của Phụ lục I, II, III của Nghị định này.

Do đó, để được giảm thuế cần đáp ứng 2 điều kiện:

  1. Đang áp dụng thuế suất 10% 
  2. Không nằm trong Phụ lục I, II, III Nghị định 43

Thuế suất thuế GTGT của dịch vụ sửa xe được hướng dẫn tại Công văn 400/CT-TTHT do Cục thuế tỉnh Bình Định ban hành ngày 16/02/2022 như sau:

Mặt hàng

Điều kiện 1 Điều kiện 2 Giảm thuế

Thuế suất GTGT

Dịch vụ sửa chữa xe

✔️ ✔️ Có 8%
Dịch vụ bảo dưỡng xe có thay dầu nhớt ✔️

Mặt hàng dầu nhớt thuộc mã hàng cấp 6: 192002  (Nhiên liệu dầu và xăng; dầu mỡ bôi trơn) của Phụ lục I Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Không

10%

 

Về cơ bản, chính sách giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP và Nghị định 44/2023/NĐ-CP là như nhau, Công văn trên hướng dẫn cho chính sách giảm thuế của năm 2022 những vẫn áp dụng được cho năm 2023

⇒ Kết luận: Dịch vụ sửa xe áp dụng thuế suất 8%, dịch vụ liên quan đến mặt hàng dầu nhớt áp dụng thuế suất 10%.

Liên hệ với chúng tôi