Thuế GTGT của mùn cưa gỗ là bao nhiêu?

Trả lời:

Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 11 quy định về thuế suất 10% như sau:

“Phế liệu, phế phẩm được thu hồi để tái chế, sử dụng lại khi bán ra áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo thuế suất của mặt hàng phế liệu, phế phẩm bán ra.”

Mùn cưa từ gỗ áp dụng theo thuế suất thuế GTGT của sản phẩm gỗ:

  • Sản phẩm gỗ tròn, gỗ nguyên cây chưa chế biến do tổ chức, cá nhân trực tiếp trồng và bán ra: không chịu thuế giá trị gia tăng.
  • Sản phẩm gỗ tròn, gỗ nguyên cây chưa chế biến do doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng, trường hợp bán cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì áp dụng thuế suất thuế thuế giá trị gia tăng 10%.
  • Sản phẩm gỗ đã qua chế biến như: gỗ ván, gỗ tấm, dăm gỗ  áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%.

(Hướng dẫn tại Công văn số 12571 /BTC-TCT)

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi