Thời gian đăng ký giảm trừ người phụ thuộc

Trả lời:

Nguyên tắc giảm trừ người phụ thuộc (theo khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC):

  • Người phụ thuộc đã có mã số thuế (được cấp khi đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc)
  • Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế.

Thời gian đăng ký người phụ thuộc: chậm nhất khi quyết toán thuế (ngày 31/3 năm sau)

Riêng đối với người phụ thuộc không phải là cha mẹ, vợ chồng, con cái thì đăng ký chậm nhất ngày 31/12 trong năm tính thuế (người phụ thuộc khác).

Đối tượng là người phụ thuộc khác là các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng bao gồm: 

Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng

  • Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.
  • Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.
  • Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.
  • Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đăng ký giảm trừ:

  • Bản chụp Chứng minh nhân dân/CCCD
  • Các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng
  • Giấy xác nhận khuyết tật (nếu NPT đang trong độ tuổi lao động)
  • Hồ sơ bệnh án (nếu NPT mắc bệnh không có khả năng lao động)

Lưu ý: Nội dung trả lời chỉ mang tính chất tham khảo, cần căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi