Thời điểm lập hóa đơn khi xuất khẩu hàng hóa

Trả lời:

Căn cư theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP:

“Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu.” 

Thời điểm lập hóa đơn khi xuất khẩu hàng hóa: Thời điểm hoàn tất thủ tục hải quan (ngày xác nhận thông quan)

Thời điểm xuất hàng để vận chuyển đến cửa khẩu/ nơi làm thủ tục hải quan: sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

Về tỷ giá ghi nhận doanh thu hàng xuất khẩu: xác định tại thời điểm lập hóa đơn GTGT ( theo hướng dẫn tại Công văn 863/CTBDI-TTHT do Cục thuế tỉnh Bình Định ban hành ngày 28/03/2022)

Lưu ý: Nội dung trả lời chỉ mang tính chất tham khảo, cần căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi