Thời điểm lập hóa đơn khi bán lẻ xăng đầu?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm i khoản 4 Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho khách hàng: thời điểm kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán. Người bán phải đảm bảo lưu trữ đầy đủ hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh, cá nhân kinh doanh và đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

⇒ Người mua nhận hóa đơn ngay khi kết thúc việc đổ xăng dầu

Về nội dung hóa đơn: Đối với hóa đơn điện tử bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có các chỉ tiêu: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn; tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, chữ ký điện tử của người mua; chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán, thuế suất thuế GTGT. (theo quy định tại khoản 14 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP)

Xử phạt hành vi lập hóa đơn sai thời điểm

Mức phạt hành vi lập hóa đơn sai thời điểm được quy định tại Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP như sau:

Trường hợp hành vi lập hóa đơn sai thời điểm Hình thức xử phạt
Không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ Phạt cảnh cáo
Không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế Phạt tiền từ 3 triệu – 5 triệu
Trừ 2 trường hợp trên Phạt tiền từ 4 triệu – 8 triệu

Nội dung mang tính chất tham khảo

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi