Thanh toán bù trừ công nợ có được khấu trừ thuế GTGT và ghi nhận chi phí được trừ không?

Trả lời:

Về khấu trừ thuế GTGT

Theo khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định, phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với hàng hóa, dịch vụ bán ra cần được quy định cụ thể trong hợp đồng và có biên bản đối chiếu số liệu, xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ. 

Lưu ý: Sau khi thực hiện các hình thức thanh toán bù trừ mà phần giá trị thanh toán còn lại có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Về ghi nhận chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN

Cục thuế TP Hà Nội có Công văn 82465/CT-TTHT ban hành ngày 17/12/2018 hướng dẫn như sau:

Giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn:

  • Đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán thì vẫn được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.
  • Doanh nghiệp khi thanh toán không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh.

 

⇒ Do đó, để việc thanh toán bù trừ công nợ hợp lý và được khấu trừ thuế GTGT thì cần:

  • Hợp đồng mua bán (quy định rõ về việc thanh toán bù trừ công nợ) 
  • Biên bản bù trừ công nợ 2 bên (Phải có xác nhận của 2 bên) 
  • Chứng từ thanh toán qua ngân hàng
  • Hóa đơn GTGT

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi