Quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử khi doanh nghiệp trong khu chế xuất thanh lý tài sản vào thị trường nội địa của như thế nào?

Trả lời: 

Về việc sử dụng hóa đơn điện tử trong khu chế xuất khi thanh lý tài sản, Cục thuế Hà Nội ban hành Công văn 51359/CTHN-TTHT ngày 17/07/2023 hướng dẫn về vấn đề này như sau:

Trường hợp doanh nghiệp chế xuất thực hiện thanh lý tài sản cố định theo hình thức bán vào nội địa thì không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Phương pháp kê khai thuế GTGT: phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng

– Loại hóa đơn: Hóa đơn bán hàng

– Hình thức sử dụng: Hóa đơn có mã của cơ quan thuế

Theo đó, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT được quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 như sau:

  • Trường hợp khai và nộp theo tháng: nộp chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế
  • Trường hợp khai và nộp theo quý: nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi