Quy định về hóa đơn GTGT đối với tiền đặt cọc khi thuê tài sản

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 328 Bộ luật dân sự 2015, đặt cọc là khoản tiền được bên đặt cọc (bên đi thuê tài sản) giao cho bên nhận đặt cọc (bên cho thuê) để đảm bảo thực hiện hợp đồng. (khi hợp đồng được giao kết hoặc kết thúc hợp đồng sẽ được trả lại cho bên đặt cọc nên được xem là khoản phải thu của bên đặt cọc)

Về việc lập hóa đơn GTGT đối với khoản tiền đặt cọc, ngày 20/11/2017 Cục thuế TP Hà Nội ban hành Công văn 75543/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

Trường hợp

Lập hóa đơn GTGT

Khoản tiền đặt cọc để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng (không nằm trong tiến độ thực hiện dự án/tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng)

Không

Khoản tiền đặt cọc thực hiện theo tiến độ dự án/tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng (được xem như khoản trả trước)

Trường hợp mất khoản tiền đặt cọc do vi phạm hợp đồng kinh tế. Khi đó, khoản tiền đặt cọc trừ vào khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng sẽ được tính vào chi phí được trừ khi trên Hợp đồng kinh tế có quy định rõ khoản tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện hợp đồng và sẽ bị mất khoản này khi vi phạm hợp đồng.

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi