Người lao động đi làm vào ngày lễ Quốc khánh 2/9 thì tính lương và thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Trả lời: 

 

Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật lao động 2019, lễ Quốc khánh 2/9 người lao động được nghỉ 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau) mà vẫn được hưởng nguyên lương.

Về lương:

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp và người lao động đều chấp thuận thì NLĐ làm việc vào ngày lễ, tết. Khi đó, lương và thuế TNCN được tính như sau:

  • Làm trong ngày: hưởng 100% lương (tuy nhiên nhiều DN sẽ đề ra mức cao hơn để khuyến khích NLĐ)
  • Làm thêm giờ: hưởng ít nhất 300% trên lương làm trong ngày của người lao động..

⇒ Như vậy, người lao động đi làm và làm thêm giờ dịp lễ Quốc khánh sẽ nhận ít nhất 400% lương.

Về thuế TNCN:

  • 100% tiền lương: Phải tính vào thu nhập trong tháng của người lao động để khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định.
  • 300% tiền lương: Được miễn thuế thu nhập cá nhân, nên không tính vào thu nhập trong tháng của người lao động để khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. (Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC)

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi