Nghĩa vụ thuế TNCN và BHXH đối với Hợp đồng lao động và Hợp đồng dịch vụ như thế nào?

Trả lời:

Quy định chi phối Làm việc theo Hợp đồng lao động Hợp đồng dân sự (HĐ khoán, dịch vụ…)
Luật lao động/dân sự Giao kết hợp đồng lao động (có ràng buộc về thời gian, địa điểm, tiền lương) Hợp đồng dân sự (không có ràng buộc về thời gian, địa điểm, tiền lương)
Luật BHXH Khi giao kết hợp đồng lao động => phải tham gia BHXH cho người lao động (trừ trường hợp người lao động trong tháng có từ 14 ngày trở lên nghỉ việc không hưởng lương).  Không chịu sự điều chỉnh của luật Lao động => Không bắt buộc tham gia BHXH cho NLĐ

Lưu ý:  không quan trọng tên Hợp đồng là gì, quan trọng Nội dung của Hợp đồng (VD: Hợp đồng khoán việc nhưng nội dung như Hợp đồng lao động => Thực hiện theo HĐLĐ là tham gia BHXH cho NLĐ)

Luật thuế TNCN
  • HĐLĐ có thời hạn < 3 tháng: Trích 10% TNCN
  • HĐLĐ có thời hạn ≥ 3 tháng trở lên: theo Biểu thuế lũy tiến
Trích 10% thuế TNCN

 

Lưu ý: Nội dung trả lời chỉ mang tính chất tham khảo, cần căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi