Năm 2022 công ty ký hợp đồng xây nhà cho khách nhưng sang năm 2023 khách hủy không làm, cần chuẩn bị hồ sơ gì để chấm dứt hợp đồng và hoàn tiền lại cho khách?

Trả lời:

Trường hợp trên là ký hợp đồng xây dựng năm 2022 nhưng sang năm 2023 mới thực hiện hủy, việc hủy hợp đồng kinh tế để phù hợp với quy định pháp luật và đầy đủ thì cần thực hiện như sau:

Tại sao năm 2022 ký hợp đồng nhưng sang năm 2023 mới xử lý hợp đồng này?

  • Hợp đồng ký năm 2022 mà sang năm 2023 chưa thực hiện
  • Hoặc thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng sang năm 2023

⇒ Khi đó, phải có Phụ lục hợp đồng (nêu rõ việc thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng, cách xử lý số tiền tạm ứng khách hàng đã thanh toán và có sự đồng thuận của 2 bên) – Căn cứ theo Điều 403 Bộ luật Dân sự 2015

Đến năm 2023: khách hàng hủy hợp đồng (khi công trình chưa thi công)

Theo quy định, khi khách hàng hủy hợp đồng kinh tế, cần có bộ hồ sơ sau:

  • Biên bản thỏa thuận hủy hợp đồng kinh tế (nêu rõ lý do hủy, cách xử lý số tiền tạm ứng và các khoản phạt, bồi thường nếu có)
  • Biên bản xác nhận mức thiệt hại và thỏa thuận bồi thường thiệt hại (nếu có)
  • Chứng từ chuyển trả tiền cho khách hàng (sau khi đã trừ các khoản phạt và bồi thường theo Phụ lục hợp đồng, Biên bản hủy)

Lưu ý: Nội dung trả lời chỉ mang tính chất tham khảo, cần căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi