Máy móc nhập khẩu để phục vụ sản xuất nông nghiệp nhưng sau đó chuyển đổi mục địch sử dụng thì thuế suất thuế GTGT như thế nào?

Trả lời:

Đơn vị nhập khẩu máy móc, thiết bị để phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng sau đó dự án không thể thực hiện nên chuyển cho đơn vị khác sử dụng.

Về thuế GTGT:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC, máy thóc, thiết bị dùng để phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Về việc xuất hóa đơn:

Theo quy định tại khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC, khi điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT.

Về vấn đề này, Cục thuế tỉnh Bình Định có Công văn 2643/CTBDI-TTHT hướng dẫn như sau:

  • Máy móc, thiết bị nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nên khi công ty điều chuyển cho đơn vị khác trong nước cũng không chịu thuế GTGT
  • Tài sản được điều chuyển giữa 2 đơn vị hạch toán độc lập nên đơn vị có tài sản điều chuyển phải thực hiện xuất hóa đơn GTGT cho đơn vị nhận tài sản.

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi