Mẫu công văn giải trình hóa đơn của các doanh nghiệp bỏ trốn

Trả lời:

Ngày 16/05/2023, Tổng cục thuế ban hành Công văn 1798/TCT-TTKT công bố danh sách 524 doanh nghiệp bỏ trốn. Cơ sở kinh doanh có hóa đơn mua vào từ những doanh nghiệp này được coi là hóa đơn không hợp pháp và phải giải trình vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Hiện hành, không có quy định cụ thể mẫu công văn giải trình hóa đơn bất hợp pháp. Tuy nhiên, nội dung chính cần có trong công văn giải trình với cơ quan thuế bao gồm:

– Quốc hiệu và tiêu ngữ.

– Thời gian và địa điểm gửi công văn giải trình.

– Cơ quan thuế tiếp nhận công văn.

– Thông tin của doanh nghiệp giải trình.

– Nội dung giải trình thuế.

– Xác nhận của người đại diện pháp luật hoặc người đứng đầu doanh nghiệp giải trình.

Cơ sở kinh doanh cần giải trình có thể tham khảo một số mẫu sau:

Mẫu công văn giải trình hóa đơn bất hợp pháp Mẫu cam kết không sử dụng hóa đơn bất hợp pháp Mẫu công văn về việc dùng hóa đơn của công ty bỏ trốn

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi