Mặt hàng linh kiện điện tử có được giảm thuế GTGT không?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP, giảm thuế GTGT đối với nhóm Hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, TRỪ nhóm hàng hóa, dịch vụ theo chi tiết của Phụ lục I, II, III của Nghị định này.

Về thuế suất thuế GTGT của linh kiện điện tử, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh có Công văn 3042/CTBNI-TTHT ngày 04/08/2023 hướng dẫn như sau:

  • Trường hợp công ty sản xuất, gia công linh kiện điện tử là bộ phận dùng cho các sản phẩm thuộc phụ lục I, II, III Nghị định 44/2023/NĐ-CP thì sản phẩm linh kiện này không được giảm thuế GTGT.
  • Trường hợp công ty sản xuất, gia công linh kiện điện tử là bộ phận dùng cho các sản phẩm không thuộc phụ lục I, II, III Nghị định 44/2023/NĐ-CP thì sản phẩm linh kiện này được giảm thuế GTGT.

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi