Khoản chi đóng học phí cho con người nước ngoài học tại Việt Nam có được tính vào chi phí được trừ không?

Trả lời:

Về thuế TNDN:

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, khoản chi đóng học phí cho con người lao động nước ngoài được tính vào chi phí được trừ khi đáp ứng những điều kiện sau:

  • Học tại Việt Nam, bậc học từ mầm non đến THPT
  • Khoản chi có tính chất tiền lương, tiền công
  • Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ

Do đó, bộ hồ sơ cần có bao gồm:

  • Hợp đồng lao động (ghi rõ công ty chi tiền học phí cho con người lao động)
  • Chứng từ thu tiền học phí do trường cấp (thể hiện đầy đủ tên, MST, địa chỉ của công ty)
  • Chứng từ thanh toán (20 triệu trở lên phải thanh toán qua ngân hàng)

Về thuế TNCN:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, khoản tiền học phí cho con người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động TRẢ HỘ thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

⇒ Kết luận:

Trường hợp

Chi phí được trừ thuế TNDN

Tính vào thu nhập chịu thuế TNCN

Khoản chi về tiền học do doanh nghiệp trả có tính chất tiền lương, tiền công

✔️
Tiền học phí do doanh nghiệp trả hộ

✔️

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi