Khi thử việc có cần tham gia BHXH bắt buộc không?

Trả lời:

Về BHXH:

Theo quy định tại Điều 24 Bộ luật lao động 2019, nội dung của Hợp đồng thử việc bao gồm:

  • Thời gian thử việc
  • Thông tin của người sử dụng lao động (tên, địa chỉ, chức danh của người giao kết)
  • Thông tin của người lao động (họ tên, nơi cư trú, giới tính, số CCCD/hộ chiếu..)
  • Công việc và địa điểm làm việc
  • Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác
  • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
  • Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động

⇒ Người lao động trong thời gian thực hiện hợp đồng thử việc không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Lưu ý: Trường hợp người lao động có thời gian thử việc ghi trong hợp đồng lao động thì phải đóng BHXH bắt buộc cho cả thời gian thử việc. (theo hướng dẫn tại Công văn 2447/LĐTBXN-BHXH).

Về thuế TNCN: 

Thời gian thử việc đối với người lao động: tối đa là 60 ngày (trừ vị trí quản lý không quá 180 ngày) (theo Điều 25 Bộ luật lao động 2019).

Theo quy định tại Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, người lao động có hợp đồng dưới 3 tháng và có thu nhập từng lần từ hai triệu (2.000.000 đồng) trở lên sẽ được khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi nhận thu nhập.

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi