Khi thanh tra BHXH doanh nghiệp cần làm gì?

Trả lời:

Bước 1: Rà soát lại những lao động thực tế làm việc 

Bước 2: Xử lý

Đối với những lao động không còn làm việc, cần có Quyết định nghỉ việc.

Đối với những lao động thực tế còn làm việc mà chưa tham gia BHXH, có 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Làm việc theo hợp đồng lao động

  • Về BHXH: bắt buộc phải tham gia BHXH cho NLĐ
  • Về thuế TNCN: NLĐ có thu nhập trên 11 triệu bị khấu trừ thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến

Trường hợp 2: Làm việc theo hợp đồng dịch vụ

  • Về BHXH: không đóng BHXH
  • Về thuế TNCN: trích 10% thuế TNCN đối với mỗi lần trả thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên. (trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết  để tổ chức trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân)

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi