Khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi mua hàng hóa kèm Voucher như thế nào?

Trả lời:

Điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào: (Điều 15 Thông tư 26/2015/TT-BTC)

  • Có hóa đơn GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào
  • Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên
  • Hàng hóa, sản phẩm làm ra thuộc diện chịu thuế GTGT

Trường hợp công ty mua hàng hóa có kèm theo voucher thì giá trị được giảm theo voucher là khoản chiết khấu thanh toán.

Đối với vấn đề này, Cục thuế tỉnh Bình Định có Công văn 2122/CTBDI-TTHT trả lời về khấu trừ thuế GTGT đầu khi mua hàng kèm voucher như sau:

Đầu tiên, có thể thấy công ty có đầy đủ điều kiện để khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mua vào, do:

  • Có hợp đồng mua bán
  • Có hóa đơn GTGT (thể hiện giá trị chưa trừ voucher)
  • Chứng từ thanh toán qua ngân hàng (thanh toán theo giá trị đã trừ voucher)

Có thể thấy, có sự chênh lệch giữa giá trị trên hóa đơn và thanh toán thực tế, Công văn hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với trường hợp này như sau:

– Về thuế GTGT: Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo giá trị thanh toán thực tế (giá trị sau khi đã trừ khoản chiết khấu theo voucher)

– Về thuế TNDN: Công ty hạch toán vào thu nhập khác đối với phần giá trị không phải thanh toán theo voucher khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Trường hợp công ty mua tài sản cố định thì nguyên giá TSCĐ được ghi nhận theo giá trị đầy đủ của tài sản ghi trên hóa đơn GTGT (giá trị của tài sản khi chưa trừ voucher). 

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi