Hướng dẫn về thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú

Tình huống về thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú tại Việt Nam được hướng dẫn tại Công văn 3960/CTBDI-HKDCN do Cục thuế tỉnh Bình Định ban hành ngày 13/11/2023 như sau:

Nhân viên được Công ty mẹ tại Nhật Bản cử sang Việt Nam công tác

Để xác định nghĩa vụ thuế TNCN của cá nhân này, trước tiên cần phải xác định tình trạng cư trú:

  • Thời gian công tác: tư tháng 6/2023 đến tháng 4/2021
  • Thời gian thực tế có mặt tại Việt Nam: dưới 183 ngày trong năm tính thuế (12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam)

⇒ Cá nhân không cư trú đối với kỳ tính thuế năm đầu tiên nên áp dụng thuế suất toàn phần là 20%

Cách tính thuế:

Thuế TNCN phải nộp

= Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công x

Thuế suất 20%

Thu nhập chịu thuế: tiền lương, tiền công cá nhân nhận được do thực hiện công việc tại Việt Nam (không phân biệt nơi trả thu nhập)

Kê khai thuế: tiền lương, tiền công của cá nhân do công ty mẹ tại Nhật Bản chi trả nên thuộc diện diện trực tiếp khai thuế với cơ quan Thuế (cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam nhưng được trả từ nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTC)

Hồ sơ khai thuế: Tờ khai thuế mẫu số 02/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC)

Lưu ý: Nội dung trả lời chỉ mang tính chất tham khảo, cần căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi