Hướng dẫn thủ tục thay đổi kỳ tính thuế GTGT, TNCN từ tháng sang quý

Trả lời: 

Theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, người nộp thuế đang kê khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai theo quý có thể chuyển sang khai theo quý.

Điều kiện khai thuế theo quý: Người nộp thuế có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

(Tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch)

Để được chuyển sang khai theo quý, người nộp thuế phải gửi hồ sơ đề nghị chuyển đổi kỳ khai thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Hồ sơ bao gồm:

  • Văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế mẫu số 01/ĐK-TĐKTT (phụ lục I Nghị định 126/2020/NĐ-CP)
  • Các tài liệu khác liên quan

Thời hạn nộp hồ sơ: chậm nhất là ngày 31/01 của năm bắt đầu khai theo quý

Lưu ý: cá nhân, tổ chức trả thu nhập không phải khai thuế TNCN cho người lao động nếu trong tháng, quý không phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN.

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi