Thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT khi kê khai sót hóa đơn đầu vào như thế nào?

Trả lời:

Quy định về kê khai thuế GTGT: Thuế GTGT đầu vào phát sinh kỳ nào thì kê khai vào kỳ đó (khoản 8 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC)

Quy định về khai bổ sung: Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung (Điều 47 Luật quản lý thuế 2019)

Trường hợp Cách khai bổ sung
Chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm Thực hiện đồng thời 02 bước sau:

1. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai, sót, 

2. Tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm
  • Khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm 
  • Đồng thời khai bổ sung tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng (chỉ đối với trường hợp khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công)

Việc khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế đã được hoàn thì người nộp thuế phải nộp thêm:
– Số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa 

– Tiền chậm nộp (0.03%/ngày trên số tiền thuế chậm nộp)

Thời hạn khai bổ sung: trong vòng 10 năm kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót

Kỳ khai bổ sung: (theo hướng dẫn tại Công văn 3830/CTBDI-TTHT do Cục thuế tỉnh Bình Định ban hành ngày 09/11/2023)

Trường hợp

Kỳ khai bổ sung
Việc khai bổ sung chỉ làm giảm hoặc tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau

Kỳ tính thuế hiện tại

Các trường hợp khác

Kỳ gốc phát sinh hóa đơn sai, sót

Lưu ý: Nội dung trả lời chỉ mang tính chất tham khảo, cần căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi